Zápis 7.12.2021

Pro 16, 2021 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Doplňovací volby do ZV elektronickou formou
  • Schválení správce webu
  • Zpráva o průběhu kolektivního vyjednávání
  • Projednání výpovědi pana Jiřího Dostála
  • Vyslání zástupce ZV na pravidelné sezení hodnotitelské komise
  • Převzetí agendy ZV ODPMB od pana Jiřího Dostála panem Miloslavem Kábelem
  • Diskuse

Závěr schůze – stanoveno datum další schůze na 31.12.2021


Datum a místo konání:
7.12.2021, 15.30 hodin, kancelář ZO, Václavská 237/6, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Přemysl Galčan, Miloslav Kábela,

Hosté:
Dominik Doubek, Trifon Moras (řadoví členové)

Zapsal:
Trifon Moras