O nás

Kontakt

ZO OSŽ ODPMB
Hlinky 64/151
603 00 Brno
Na adrese pouze poštovní schránka!


Email: info@odpmb.cz

Všichni naši funkcionáři jsou řadoví zaměstnanci a práci pro odbory vykonávají ve svém volném čase. Z tohoto důvodu prosím využijte pro kontakt uvedenou emailovou adresu. Na případné dotazy nebo připomínky budeme reagovat nejpozději do 48 hodin.

Naše poslání

Posláním a cílem Základní organizace Odborového sdružení železničářů Odbory Dopravního podniku města Brna (dále jen ZO OSŽ ODPMB) je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, platových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv. Ve smyslu Zákoníku práce vykonávají orgány ZO OSŽ ODPMB u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, včetně předpisů mzdových a platových, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů o zaměstnanosti, dále vnitřních předpisů zaměstnavatele, Kolektivní smlouvy a KSVS.

Co zabezpečují odbory na celostátní úrovni?

  • Jsme členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) s přístupem na tzv. tripartitu (RSHD ČR).
  • Vedeme sociální dialog s vládou ČR a zaměstnavatelskými svazy SP ČR, KZPS ČR.
  • Připomínkujeme právní předpisy z hlediska potřeb zaměstnanců (prostřednictvím ASO).

Co zabezpečují odbory na podnikové úrovni?

  • Vyjednáváme za zaměstnance podnikové kolektivní smlouvy (vedeme dokumentaci PKS) s cílem zaručit důstojné pracovní, mzdové (platové) a sociální podmínky a benefity pro zaměstnance.
  • Prostřednictvím podnikových výborů OSŽ a Nedrážního republikového výboru (NeRV OSŽ) jednáme se zaměstnavateli na vrcholové úrovni a připomínkujeme právní normy zaměstnavatele.
  • Provádíme kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovišti zaměstnavatelů.
  • Nabízíme možnosti využití volného času, sportovní a kulturní činnosti, rekreace s příspěvkem v tuzemsku i zahraničí, a to i ve vlastních rekreačních zařízeních za využití SF a FKSP (www.rekreaceosz.cz).