Benefity

 • Možnost zřízení Multisport karty pro naše členy. Každý den můžete kartu využít na jeden volný vstup v síti více než 2 700 sportovních a relaxačních zařízení.
  Pro objednání MultiSport karet, či pro další informace, volejte p.Nadrchala na tel.č: 722 800 970, případně piště na email: info@odpmb.cz
 • V kanceláři ODPMB jsou pro členy po telefonické domluvě s panem Nadrchalem k dispozici časopisy dTest
 • Nepřetržitý právní servis při vzniku mimořádné události při organizaci a provozu drážní dopravy a jiných mimořádností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
  Krizová linka: 602 262 544
 • Bezplatná právní pomoc, včetně zastoupení před soudem, a ochrana v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ.
 • Bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR.
  Tel: 224 463 343
  Web: www.son.cz
  Mail: info@son.cz
 • Právní poradenství / pomoc v občanském (soukromém) životě. Více zde
 • Unikátní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ve výkonu povolání zaměstnavateli s nízkým pojistným a finanční spoluúčastí při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek (metodická pomoc).
 • Výhodná soukromá pojištění majetku a odpovědnosti občanů (např. dům, byt, rekreační zařízení, domácnost), pojištění motorových vozidel (havarijní, odpovědnost za újmu), cestovní pojištění od Kooperativy.
  Tel: 957 134 091
 • Rekreace pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky. https://rekreaceosz.cz/
 • Nenávratná dávka z Podpůrného fondu OSŽ.
 • Bezúroční půjčka při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění finanční a hmotné prostředky nestačí, dle podmínek stanovených Statutem PF OSŽ.
 • Zastoupení při šetření a objasňování pracovních úrazů a kontrola správnosti šetření.
 • Právní podpora a metodická pomoc ve vybraných oblastech odborové činnosti a BOZP.
 • Vzdělávání pro funkcionáře a všechny členy – vícedenní kurzy výuky práce na PC.
 • Informace o aktuálním dění v působnosti OSŽ prostřednictvím www.osz.org a čtrnáctideníku Obzor s internetovou přílohou Nedrážní Magazín Obzor a informačního systému OSŽ s publikací článků s pracovněprávní a BOZP problematikou.
 • Zdarma zapůjčení přenosného výčepního zařízení Lindr PYGMY 25/K Exclusive – 2 okruhové. Podrobnosti zde: Zapůjčení výčepního zařízení
 • Zdarma zapůjčení přenosné autoledničky Sencor SCM 2025. Podrobnosti zde: Zapůjčení autoledničky