Otázky a odpovědi

Právní otázky


Právní poradna OSŽ

Odkaz

Svátek v době dovolené

https://www.pamprofi.cz/33/svatek-v-dobe-dovolene-uniqueidgOkE4NvrWuOTRLt9dkztV8pLAkBeEzIh

Převod dovolené a její čerpání

https://www.finance.cz/501932-prevod-dovolene-2018/

Členství


Jak se jednoduše a bez zbytečné administrativy stát naším členem?

Stáhněte si Přihlášku, tu v počítači vyplňte a následně vytiskněte a podepište. Vyplněnou a podepsanou přihlášku buď předejte osobně našemu zástupci (728 522 445), nebo ji oskenujte a zašlete v elektronické podobě na info@odpmb.cz