Odbory Dopravního podniku města Brna

Základní organizace Odborového sdružení železničářů Odbory Dopravního podniku města Brna (dále jen ZO OSŽ ODPMB) je Základní odborová organizace působící v Dopravním podniku města Brna již od roku 2001.

Přihláška
Pošta
Hlinky 64/151, Brno 603 00

NOVINKY

Poslední zprávy

Zápis 22.2.2023

Projednávané body schůze: Závodní výbor vyslechl bývalého předsedu OSŽ ODPMB k soudnímu sporu s vedením podniku. ZV prostudoval donesené materiály a jednomyslně...

Zápis 19.1.2023

Projednávané body schůze: Zaplacení pojistného na rok 2023 pro členy ODPMB ve výši 1050,- v celkovém plnění 260 tisíc korun. Snaha odborů vyjednat jednání s ...

Zápis 29.11.2022

Projednávané body schůze: Informace předsedy o kolektivním vyjednávání, členové ODPMB informování emailem Závodní výbor odsouhlasil zaplacení pojistného na...

SPOLU JSME SILNĚJŠÍ

Benefity pro členy OSŽ

Nepřetržitý právní servis

při vzniku mimořádné události během organizace a provozu drážní dopravy a jiných mimořádností vyplývajících z pracovněprávních vztahů

Unikátní pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli, pojištění majetku a odpovědnosti občanů, ...

Zastupování

zaměstnance při šetření a objasňování pracovních úrazů, kontrola správnosti jejich šetření, zastupování před soudem a ochrana v pracovněprávních otázkách

Spolu jsme silnější, přidejte se!

Máte zájem vstoupit do našich odborů? Přečtěte si podrobnosti