Zápis 5.5.2023

Kvě 5, 2023 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Odbory zatím stále nedostaly informace od vedení podniku ohledně zvyšování mezd. 15.5. budeme informace znovu zjišťovat.
  • Ubylo předem neurčených služeb o 15%.
  • Na základě žádostí jsme schválili konzultaci pro dva naše členy se šéfem BOZP v Praze.

Závěr schůze – datum další schůze je předběžně domluven na 7.6.2023.


Datum a místo konání:
5.5.2023, 14:00 hodin, kancelář ZO, Mendlovo náměstí, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek