Zápis 30.6.2022

Čvn 30, 2022 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Do konce července stěhování kanceláře ZO do nových prostor na Mendlově náměstí
  • Do 15. července bude vedení DPMB předán návrh na novou kolektivní smlouvu
  • Řešení provozních záležitostí ODPMB

Závěr schůze – stanoveno datum další schůze na 21.7.2022.


Datum a místo konání:
30.6.2022, 19.30 hodin, kancelář ZO, Václavská 237/6, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Trifon Moras, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek