Zápis 30.3.2023

Bře 30, 2023 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Zaměstnanci ústředních dílen přechází na nový zkušební způsob odměňování, založený na zvyšování kvalifikace. Na konci roku dojde k vyhodnocení tohoto systému.
  • Po vyhodnocení 1. čtvrtletí dojde oznámení odborovým organizacím ohledně navýšení odměňování od 1.6.2023
  • Od 1. května budou nové JŘ, ubyde předem neurčených služeb.
  • Snaha o vznik vyhrazeného parkování pro zaměstnance DPMB na ulici před vozovnou Medlánky.

Závěr schůze – datum další schůze je předběžně domluven na 5.5.2023.


Datum a místo konání:
30.3.2023, 14:00 hodin, kancelář ZO, Mendlovo náměstí, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek