Zápis 29.11.2022

Lis 29, 2022 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Informace předsedy o kolektivním vyjednávání, členové ODPMB informování emailem
  • Závodní výbor odsouhlasil zaplacení pojistného na rok 2023 pro členy ODPMB
  • Kontrola financí

Závěr schůze – datum další schůze je předběžně domluven na 9.1.2023.


Datum a místo konání:
29.11.2022, 14:30 hodin, kancelář ZO, Mendlovo náměstí, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek