Zápis 23.3.2022

Bře 23, 2022 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Projednání podmětů nespokojenosti zaměstnanců
  • Jako hlavní body na předání vedení DPMB jsme vyhodnotili – Finance, sociální zařízení, služby 900, bezp. přestávky a uzavřené kabiny u AD/TD.

Závěr schůze – stanoveno datum další schůze na 6.4.2022.


Datum a místo konání:
23.3.2022, 16.00 hodin, kancelář ZO, Václavská 237/6, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek