Zápis 21.8.2022

Srp 21, 2022 Schůze

Projednávané body schůze:

  • 30. až 31. srpna proběhne stěhování kanceláře ZO do nových prostor na Mendlově náměstí
  • Vedení DPMB zamítlo návrh na novou kolektivní smlouvu s navýšením mezd o inflaci, jednání je naplánováno na 5. září
  • Magistrát navrhl navýšení ve výši 6,7%, což je pro ZO neakceptovatelné
  • Nesrovnalosti v účetnictví a platbách respondentů naší organizace za používání mobilních služeb, které vznikly za přechozího vedení ODPMB, bude vyřešeno do konce srpna

Závěr schůze – datum další schůze je předběžně domluven na půlku září.


Datum a místo konání:
21.8.2022, 10:00 hodin, kancelář ZO, Václavská 237/6, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Trifon Moras, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek