Zápis 19.1.2023

Led 19, 2023 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Zaplacení pojistného na rok 2023 pro členy ODPMB ve výši 1050,- v celkovém plnění 260 tisíc korun.
  • Snaha odborů vyjednat jednání s vedením DPMB o předem neurčených službách.
  • Změny v zákoníku práce.

Závěr schůze – datum další schůze je předběžně domluven na 24.2.2023.


Datum a místo konání:
19.1.2023, 14:00 hodin, kancelář ZO, Mendlovo náměstí, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek