Zápis 18.4.2022

Dub 19, 2022 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Petice za revizi SSZ byla předána GŘ DPMB. Vedení naši petici bere jako pomoc při jednání s BKOM a děkují za to.
  • Od ledna 2023 dojde ke sloučení plateb za pojištění odpovědnosti k jednomu termínu, zároveň za rok 2023 budou mít členové ODPMB pojistné zaplacené od ZO ODPMB, tedy zdarma.
  • Probíhá jednání ke kancelářským prostorám pro ODPMB v Pisárkách.

Závěr schůze – stanoveno datum další schůze na 12.5.2022.


Datum a místo konání:
18.4.2022, 19.00 hodin, kancelář ZO, Václavská 237/6, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Trifon Moras, Dan Nadrchal, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek