Zápis 14.11.2022

Lis 14, 2022 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Na Mendlově náměstí zřízena nová kancelář ODPMB pro potřeby závodního výboru
  • Ukončení spolupráce s mobilními operátory z důvodu nevýhodných nabídek na příští rok
  • V lednu všem členům ODPMB zaplatíme pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli na celý rok 2023 z odborové pokladny, bude rozeslán dotazník pro zájemce
  • Cena Multisport karty se od 1.1.2023 zvedá, pro členy zůstává cena stejná
  • Další kolektivní vyjednávání proběhne 28.11. kde bude upřesněn harmonogram pro navyšování mezd v roce 2023

Závěr schůze – datum další schůze je předběžně domluven na 29.11.2022.


Datum a místo konání:
14.11.2022, 15:30 hodin, kancelář ZO, Mendlovo náměstí, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Dominik Doubek

Zapsal:
Dominik Doubek