Zápis 1.3.2022

Bře 17, 2022 Schůze

Projednávané body schůze:

  • Projednání nespokojenosti zaměstnanců
  • Sepsání petice pro MMB ohledně SSZ
  • Tvorba webových stránek
  • Naplánování volnočasové akce grilování pro členy ODPMB

Závěr schůze – stanoveno datum další schůze na 23.3.2022 k projednání připomínek zaměstnanců k pracovním problémům.


Datum a místo konání:
1.3.2022, 19.00 hodin, kancelář ZO, Václavská 237/6, Brno 603 00

Přítomni členové ZV:
Miloslav Kábela, Dan Nadrchal, Trifon Moras, Dominik Doubek

Zapsal:
Dan Nadrchal