Rozsah pojištění odpovědnosti zaměstnance

Kvě 31, 2020 Benefity

Na základě dotazů a nejasností u některých pojištěných členů ODPMB (prostřednictvím ZO OSŽ u Kooperativa pojišťovny, a.s.), na které pracovněprávní vztahy se pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále jen „pojištění odpovědnosti“) použije, zveřejňujeme vyjádření Ekonomicko-sociální oddělení Odborového sdružení železničářů (dále jen ESO OSŽ):


Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu, která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní poměr – pracovní smlouva /§ 33 ZP/) nebo při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce /§ 75 ZP/ nebo dohoda o pracovní činnosti /§ 76 ZP/).Z uvedených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je člen OSŽ povinen hradit členský příspěvek OSŽ (článek 12 odst. 1 Stanov OSŽ, v platném znění).

Na území ČR se vztahuje např. i na poškození kolejového vozidla jiné železniční společnosti (např. Slovenská železniční společnost /ZSSK/, Německé dráhy /DB/, Rakouské spolkové dráhy /ÖBB/, Polské státní dráhy /PKP/ apod.).Škoda může vzniknout nejen na území ČR, na území členského státu Evropské unie (EU), ale i kdekoliv ve světě.

To znamená, že pokud zaměstnanec (člen OSŽ) při uzavřeném pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) a při výkonu práce způsobí škodu zaměstnavateli, tak územní působnost pojištění odpovědnosti jsou tedy všechny státy světa.