Krizová linka pro členy ODPMB

Lis 24, 2019 Benefity

Mezi benefity, které poskytuje ODPMB svým členům, patří také NONSTOP krizová linka. Krizová linka slouží pouze pro následující situace:

  1. Člen se při výkonu svého povolání stal účastníkem mimořádné události a z nevědomosti či neznalosti se dopustil chyby. V důsledku toho může být trestně stíhán, propuštěn z práce či přeřazen na jinou pozici, případně může být postižen i na svém majetku.
  2. Člen se potýká s okamžitým skončením pracovního poměru ODPMB ze strany zaměstnavatele.

Výše uvedené dvě základní oblasti, tj. aktuální v reálném čase mimořádné události a při okamžitém skončení pracovního poměru, jsou jediné, ke kterým krizová linka slouží.

Bezproblémový provoz krizové linky zabezpečuje ekonomicko-sociální oddělení (ESO) OSŽ – ústředí a BOZP OSŽ – ústředí. Zaměstnanci těchto oddělení jsou při zavolání na krizovou linku 602 262 544 připraveni v každou denní i noční dobu účinně pomoci a zpravidla zabezpečit členovi pomoc smluvního advokáta.

Členovi jsou připomenuty nejdůležitější zásady, kterými se má při vzniku mimořádné události řídit:

  1. nechat se vystřídat ve směně
  2. nevypovídat
  3. nic nepodepisovat

Protože při vzniku mimořádné události dojde zpravidla u jejího účastníka k šoku, což je přirozená reakce lidského organismu, mohou na krizovou linku zavolat místo něj funkcionáři (předseda, místopředseda), ale rovněž i člen, který je poblíž místa mimořádné události.

Právní pomoc je nejúčinnější, pokud je poskytnuta bezprostředně po mimořádné události.

Krizová linka v žádném případě neslouží k řešení jiných problematik, týkajících se například oblasti pracovně-právních vztahů, BOZP nebo bytové problematiky. Někdy se dokonce stává, že člen požaduje řešení v oblasti rodinných vztahů, rozvodu manželství, závěti či dědictví. Počet těchto nesprávných volání (vyjma omylů) se pohybuje mírně nad polovinou z celkového množství všech volání na krizovou linku za rok.

V průměru je krizová linka využívána 40 až 50krát ročně (od roku 2004, kdy byla založena, jí bylo využito cca 500krát), přičemž všechny případy, kdy byla využita, byly zdárně vyřešeny. Mezi poslední případy patří zproštění obžaloby u člena ODPMB, který pracoval jako hlídka v kolejišti a nemohl zabránit vstupu osoby pod projíždějící vlak.

Navzdory tomu, že díky využití krizové linky byla poskytnuta účinná pomoc mnoha členům ODPMB, stále existují v jejím využívání rezervy. Při téměř jedné polovině velmi závažných mimořádných událostí není krizová linka využita a zaměstnanci ESO či BOZP se o ní dozvídají až zprostředkovaně, což je samozřejmě pro poskytnutí účinné pomoci mnohdy pozdě.