Informace k pojištění odpovědnosti

Pro 27, 2019 Benefity

Jedním z nejvýznamnějších benefitů, které přinesl vstup naší organizace do struktury OSŽ, je bezpochyby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání – tzv. „pojistka na blbost“. Toto pojištění je svým rozsahem a podmínkami pro členy naprosto bezkonkurenční, navíc OSŽ automaticky ke každé pojistné události nabízí bezplatné právní poradenství a konzultaci.

Spoluúčast při škodní události je pouhých 5% a je limitována stropem 3000 Kč. To znamená, že ať je výše způsobené škody jakákoliv, nikdy nezaplatíte víc než 3000 Kč. Člen OSŽ, který je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli – odpovídající pojistnou částkou (4,5 násobek své měsíční průměrné hrubé mzdy), nehradí zaměstnavateli ze své mzdy škodu (ani srážkami ze mzdy), na kterou je pojištěn. Tato škoda je uhrazena Kooperativou pojišťovnou, a.s.

V současné době se pojištění odpovědnosti, mj. odchylně (nad rámec) od ustanovení VPP, vztahuje i na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil:

  1. vyrobením vadného výrobku nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích
  2. v souvislosti s řízením dopravního prostředku
  3. na pneumatikách a přepravovaných věcech
  4. ztrátou věci
  5. při činnosti konané na základě dohody o provedení práce

Pojištění odpovědnosti zprostředkované OSŽ nadále nejen zůstává ve výjimečně výhodném postavení z hlediska obsahu pojištění, výše pojistné částky, pojistného a spoluúčasti apod. na trhu v České republice, ale pro zájemce z řad našich členů je v základní výši (120 000 Kč) sjednáváno zdarma.

Pro nové členy je pojištění sjednáno na základě jejich zájmu, a to vždy od počátku kalendářního měsíce, ve kterém vzniklo jejich členství v ODPMB.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@odpmb.cz