Oficiální stanovisko ODPMB ve věci volby člena do dozorčí rady DPMB, a.s.

Zář 9, 2018 Aktuality

S ohledem na skutečnost, že nelze vyloučit riziko, že člen zvolený zaměstnanci nebude mít potřebnou odbornost k výkonu funkce člena dozorčí rady nebo bude upřednostňovat zájmy zaměstnanců před zájmy společnosti, nebude se naše odborová organizace jakkoliv na volbách do dozorčí rady podílet a ani nenavrhne svého kandidáta(ty).

Zákonná povinnost loajality a povinnost mlčenlivosti členů dozorčí rady navíc odporuje Stanovám ODPMB a popírá základní smysl a poslání odborů, kterým je objektivně a pravdivě informovat členskou základnu.

Z výše uvedených důvodů ODPMB nebude do volby členů dozorčí rady jakkoliv zasahovat, neboť zákonem nařízená změna stanov a volebního řádu nepatří mezi oblasti spadající do kompetence odborových organizací a jejích funkcionářů.