Návrhy ODPMB do kolektivní smlouvy na rok 2019

Říj 6, 2018 Aktuality

Na základě projednání s členskou základnou zveřejňujeme návrhy ODPMB do kolektivního vyjednávání na rok 2019. Zdůrazňujeme, že se nejedná o společný návrh všech odborových organizací, nýbrž zpracované připomínky a návrhy členů ODPMB.

1. Návrhy týkající se všech zaměstnanců

  • Navýšení tabulkových mezd (tarifů) pro všechny zaměstnance o 2000 Kč, a to při zachování stávající výše výkonnostních odměn.
  • Zavedení tzv. osobního konta zaměstnance s možností čerpání prostředků na předem definované okruhy služeb a produktů. Například rekreace, kultura, sport, zdravotní péče, vitamíny, zájmové kurzy pro děti apod.
  • Změna stravovacího systému, kdy navrhujeme stravenky pro všechny zaměstnance.

2. Návrhy týkající se konkrétních profesí

  • Sjednocení systému udělování tarifních tříd i u dělnických profesí.
  • Zavedení příplatků za nadstandardní kvalifikaci u zaměstnanců, například řidičské či svářečské oprávnění, vyhl. 50 apod.
  • Zavedení přiměřené doby pro oddech a jídlo pro turnusové pracovníky.
  • Zařazení vozmistrů mezi dělnické profese, momentálně je na ně nahlíženo jako na THP, což neodpovídá charakteru ani významu jejich funkce.

Výše uvedené body byly zpracovány na základě připomínek členů ODPMB a nejedná se o společný návrh odborových organizací působících v DPMB, a.s. Společný návrh bude věcí dalšího jednání mezi odborovými organizacemi, protože dle ZP jedná zaměstnavatel o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi a odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak.