Konec závodního stravování

Dub 30, 2020 Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zveřejňujeme oficiální infomace od DPMB,a.s., týkající se závodního stravování. Se změnou systému stravování byl ukončen klasický systém závodního stravování. Došlo k naplnění platné Kolektivní smlouvy a umožnění stravenek pro všechny zaměstnance.

Dále dochází i ke změně provozovatele stravování – od 1. 5. 2020 se jedná na základě výsledků nabídkového řízení o firmu Gastronic, s.r.o., se kterou má DPMB, a.s. uzavřenou Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu movitých věcí.

V DPMB, a.s. bude mít problematiku stravování na starosti paní Pilařová, která přešla do pracovního poměru od firmy Compass Group, a.s. do DPMB, a.s., a je od 1. 5. 2020 zaměstnankyní sociálního oddělení (jpilarova@dpmb.cz, tel.: 543171270).

Pouze na základě rozhodnutí vedení podniku v zájmu zachování teplé stravy pro naše zaměstnance a nad rámec Kolektivní smlouvy bude zaměstnancům DPMB, a.s. zajišťován od 4. 5. 2020 rozvoz a výdej stravy v největších areálech Medlánky, Slatina, Komín a Novobranská.

Výdej stravy bude umožněn pouze na základě objednání v aplikaci společnosti Gastronic, s.r.o., která bude dostupná na adrese www.gastronic.cz. Systém objednávání stravy přes současnou aplikaci již nebude možný.