Kolektivní smlouva podepsána!

Pro 19, 2023 Aktuality

Dne 18.12.2023 byla podepsána Kolektivní smlouva DPMB na roky 2024 – 2025. Mzdový nárůst pro rok 2024 je upřesněn v následujících článcích:

čl. 6.11

Od 1.1.2024 dojde:
– u řidičů MHD, dělníků a POP k navýšení tarifní hodinové sazby o 5 % dle příloh Kolektivní smlouvy Tabulka tarifních sazeb a Tabulka tarifních sazeb pro zaměstnance v Ústředních dílnách
– u THP, dělníků a POP odměňovaných smluvní mzdou k navýšení objemu smluvních mezd jednotlivých organizačních útvarů o 5 %.

čl. 6.12

Od 1.6.2024 může dojít na základě ekonomického vyhodnocení období 1-4/2024 k případně dalšímu navýšení:
– u řidičů MHD, dělníků a POP k navýšení tarifní hodinové sazby o 2 %
– u THP, dělníků a POP odměňovaných smluvní mzdou k navýšení objemů smluvních mezd jednotlivých organizačních útvarů o 2 %.