Dohoda o částečné nezaměstnanosti podepsána

Lis 11, 2020 Aktuality

Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci.

Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci. V souvislosti s pandemií COVID-19, kdy došlo u zaměstnavatele k dočasnému významnému omezení poptávky po jím poskytovaných službách, zaměstnavatel nemůže přidělovat některým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Z tohoto důvodu byla dnes – tedy 11.11.2020, mezi DPMB,a.s. a odborovými organizacemi podepsána dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti.

Po dobu trvání této dohody – tj. po dobu trvání překážek na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 209 zákona č. 262/2006 Sb., náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 70% průměrného výdělku. Výkonnostní přípatek bude přiznán v úměrné snížené výši, dle poměru hodin překážek v práci k fondu pracovní doby zaměstnance.

Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2020.