Podpůrný fond Odborového sdružení železničářů

Kvě 31, 2020 Benefity

Dalším velmi významným benefitem pro členy ODPMB je Podpůrný fond Odborového sdružení železničářů (dále jen PF OSŽ).

PF OSŽ vznikl v průběhu roku 1995 jako výraz solidarity členů OSŽ a dalších fyzických a právnických osob, které do něj dobrovolně přispívají. Zástupci zaměstnanců (členové OSŽ) v dozorčích radách u zaměstnavatelských subjektů do něj přispívají pravidelně v průběhu roku, ostatní většinou jedenkrát ročně, je tedy naplnován průběžně.

Stěžejním úkolem je podpořit členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky při tíživých životních a sociálních situacích (např. zdravotní problémy, úmrtí v rodině, přírodní katastrofy, operace smyslových orgánů /očí/ z důvodu zachování specifické zdravotní způsobilosti a tím i zaměstnání, pracovněprávního vztahu), na jejichž zmírnění jejich finanční a hmotné prostředky nestačí.

Maximální částka je stanovena v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ ve výši 30 000 Kč. Schválené finanční částky se pohybují od 5 000 Kč do 20 000 Kč. Nejnižší schválená částka může být ve výši 1 000 Kč a nejvyšší 30 000 Kč (v případech stanovených Statutem Podpůrného fondu OSŽ).

O přiznání dávky, její výši nebo možné opakovatelnosti nebo i o její nepřiznání rozhoduje Představenstvo OSŽ na základě žádosti podané žadatelem (členem OSŽ), případně jeho rodinným příslušníkem. Představenstvo OSŽ při projednávání a rozhodování o přiznání dávky přihlíží k vyjádření příslušného ZV ZO OSŽ.

Jsme přesvědčeni, že využití podpůrného fondu je pro všechny naše členy velmi efektivní a důstojný způsob, jak zmírnit případné následky tíživých živostních a sociálních situací, neboť spoléhat se na pomoc „z venčí“ může být často pouze naivní a především nevyslyšené přání.